• Szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie

    Szkoła Podstawowa z j.angielskim

    Niepubliczna Szkoła Podstawowa "AURUS"

  • Szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie

    Sukces Twojego Dziecka

    Niepubliczna Szkoła Podstawowa "AURUS"

SZKOŁA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM NA URSYNOWIE

Chcemy, aby dzieci w naszej Szkole Podstawowej AURUS, w naturalny sposób rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

Dwujęzyczna Niepublicza Szkoła Podstawowa AURUS na Ursynowie  jest kontynuacją edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, którymi przez ostatnie osiem lat zajmowaliśmy się w naszym Dwujęzycznym Przedszkolu Sportowym "Mali Odkrywcy" przy ul.Dereniowej 11.
Stworzyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową AURUS, jako przyjazne miejsce do nauki, rozwijania uzdolnień, odkrywania talentów. To miejsce gdzie szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest normą i codziennością. Miejsce gdzie rozwój intelektualny jest tak samo ważny jak rozwój społeczny i emocjonalny. Stawiamy na naukę, nauczanie dwujęzyczne, rozwój sportowy, świetnych nauczycieli z pasją i współpracujących rodziców. Taka będzie nasza szkoła - przyjazna i wszechstronnie rozwijająca potencjał KAŻDEGO ucznia.

Zapraszamy, dołącz do nas!

Szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie

JĘZYK ANGIELSKI OTACZA NAS Z KAŻDEJ STRONY

Znajomość angielskiego otwiera okno na świat, nowe znajomości, kulturę, najnowsze technologie.

Osoba biegle porozumiewająca się w języku angielskim lepiej radzi sobie z wyzwaniami życia codziennego oraz w pracy. Umożliwia jej to korzystanie z wielu źródeł wiedzy oraz rozrywki, które nie zostały przetłumaczone na jej język ojczysty.
 

CZYTAJ WIĘCEJ...

Misja szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Aurus” kształtuje i wychowuje dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Naszą misją jest zapewnienie uczniom takiego toku kształcenia, który będzie zgodny z ich aktualnymi potrzebami i możliwościami. Przede wszystkim chcemy dać im solidne podstawy, które pozwolą im na osiągnięcie sukcesu na późniejszym etapie życia. Nasi wychowankowie otrzymują od nas najlepszą opiekę, dzięki czemu czują się pewnie, a z każdym rokiem rośnie ich poczucie własnej wartości i kompetencji. Nasza szkoła istnieje dla uczniów, wspierając ich całościowy rozwój i traktując ich jak najwyższą wartość. 

Szkoła podstawowa niepubliczna Warszawa
Szkoła podstawowa dwujęzyczna na Ursynowie

Wizja szkoły

Najważniejszą cechą  Niepublicznej Szkoły Podstawowej AURUS jest jej otwartość, zarówno na słowo dzieci, jak i sugestię rodziców. Uczniowie otrzymują od nas przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym dzieci uczą się w atmosferze współpracy i wzajemnego szacunku. Mury „Aurus” opuszczają osoby otwarte na innych, kulturalne i wrażliwe.  

Strefa Ucznia

Sukcesy naszych uczniów

Koła zainteresowań

Zajęcia dodatkowe

Gazetka szkolna​

Kącik języka hiszpańskiego

Strefa rodzica

W tak zwanej „Strefie rodzica” gromadzimy najważniejsze informacje, które pozwolą rodzicom na pełną kontrolę procesu edukacji swoich dzieci. Znajdują się tutaj plany lekcji, terminy imprez oraz wydarzeń szkolnych, szczegółowy jadłospis, potrzebne wzory dokumentów oraz inne dane organizacyjne.

WIĘCEJ...

EGZAMINY CAMBRIDGE

Cambridge Young Learners English Test (YLE) ma na celu wzmocnienie wiary dziecka we własne siły.

Aby sprawdzić rzeczywisty postęp oraz zwiększyć chęć dzieci do nauki, wiosną dajemy Państwa dzieciom możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego tworzonego przez Uniwersytet w Cambridge.

Dzięki aktywnej pracy Pani Anny Zajkowskiej-Gary (metodyka edukacji anglojęzycznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Aurus”) oraz całego szkolnego zespołu anglistów, testy YLE będzie można zdawać w naszej szkole, bez konieczności zapisu na kurs językowy.

 

EDUKACJA POLSKOJĘZYCZNA

Od roku 2016/2017 kadra polskojęzyczna, którą zatrudnia szkoła prywatna podstawowa na Ursynowie, pracuje w oparciu o program "Tropiciele" wydawnictwa WSiP.

Umożliwia on dzieciom stopniowe odkrywanie swoich naturalnych uzdolnień i prawdziwych talentów.
Podczas pracy z dziećmi nasi pracownicy korzystają z pakietów z serii „Tropiciele”. Zawarte w nich treści są doskonale dopasowane do aktualnego poziomu rozwoju dzieci oraz ich możliwości. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażane są już w grupach dzieci 2,5 letnich. 

Edukację matematyczną najmłodszych opieramy na „Dziecięcej matematyce” prof. Edyty Gruszczyk Kulczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Oprócz tego w dużej mierze nasza kadra skupia się na zajęciach sportowych dzieci, organizując codzienną gimnastykę i zajęcia ogólnorozwojowe. Chcemy, by nasi uczniowie mieli okazję dobrze się poznać, dlatego dużą wagę przywiązujemy także do ćwiczeń integracyjnych, umożliwiających nabycie cennych umiejętności społecznych. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest twórczość. Łączymy ją ze standardowymi zajęciami dydaktycznymi, nadając im bardziej kreatywnego wymiaru.

Organizacja

Organizacja dydaktyczna

Organizacja szkoły

AURUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Poleczki 7
02-822 Warszawa