• Szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie

    Szkoła Podstawowa z j.angielskim

    Niepubliczna Szkoła Podstawowa "AURUS"

  • Szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie

    Sukces Twojego Dziecka

    Niepubliczna Szkoła Podstawowa "AURUS"

 


 

Ogłoszenia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aurus" - Aktualności | Facebook...; Uczniowski Klub Sportowy "Aurus" - Facebook...;


SZKOŁA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM NA URSYNOWIE

Chcemy, aby dzieci w naszej Szkole Podstawowej AURUS, w naturalny sposób rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS na Ursynowie to przyjazne miejsce do nauki i rozwijania uzdolnień. To miejsce gdzie szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest normą i codziennością, a rozwój intelektualny jest tak samo ważny jak rozwój społeczny i emocjonalny. Stawiamy na naukę, nauczanie dwujęzyczne, rozwój sportowy, świetnych nauczycieli z pasją i współpracujących rodziców. Chcemy, aby taka była nasza szkoła- przyjazna i wszechstronnie rozwijająca potencjał KAŻDEGO ucznia. Choć Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS powstała  w odpowiedzi na postulaty Rodziców oraz z konieczności kontynuowania programu wychowania i nauczania  dzieci z  naszego  Dwujęzycznego Przedszkola Sportowego "Mali Odkrywcy", równie gorąco zapraszamy  do nas dzieci z innych przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie

JĘZYK ANGIELSKI OTACZA NAS Z KAŻDEJ STRONY

Znajomość angielskiego otwiera okno na świat, nowe znajomości, kulturę, najnowsze technologie.

Osoba biegle porozumiewająca się w języku angielskim lepiej radzi sobie z wyzwaniami życia codziennego oraz w pracy. Umożliwia jej to korzystanie z wielu źródeł wiedzy oraz rozrywki, które nie zostały przetłumaczone na jej język ojczysty.
 

CZYTAJ WIĘCEJ...

Misja szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Aurus” kształtuje i wychowuje dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Naszą misją jest zapewnienie uczniom takiego toku kształcenia, który będzie zgodny z ich aktualnymi potrzebami i możliwościami. Przede wszystkim chcemy dać im solidne podstawy, które pozwolą im na osiągnięcie sukcesu na późniejszym etapie życia. Nasi wychowankowie otrzymują od nas najlepszą opiekę, dzięki czemu czują się pewnie, a z każdym rokiem rośnie ich poczucie własnej wartości i kompetencji. Nasza szkoła istnieje dla uczniów, wspierając ich całościowy rozwój i traktując ich jak najwyższą wartość. 

Szkoła podstawowa niepubliczna Warszawa
Szkoła podstawowa dwujęzyczna na Ursynowie

Wizja szkoły

Najważniejszą cechą  Niepublicznej Szkoły Podstawowej AURUS jest jej otwartość, zarówno na słowo dzieci, jak i sugestię rodziców. Uczniowie otrzymują od nas przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym dzieci uczą się w atmosferze współpracy i wzajemnego szacunku. Mury „Aurus” opuszczają osoby otwarte na innych, kulturalne i wrażliwe.  

Strefa Ucznia

Sukcesy naszych uczniów

Koła zainteresowań

Zajęcia dodatkowe

UKS Aurus

Szkolny bus

Gazetka szkolna

Projekty w Naszej Szkole

EGZAMINY CAMBRIDGE

Od drugiej klasy w ramach lekcji języka angielskiego uczniowie przygotowują się do  egzaminów Cambridge (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools). Istnieje wiec możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu poświadczajacego umiejętności jezykowe bez koniecznosci uczęszczania na kurs językowy. Egzaminy Cambridge odbywają się w naszej szkole, która ma również status Preparation Centre. Więcej informacji o egzaminach Cambridge znaleźć można tutaj: https://www.cambridgeenglish.org/pl/


ERASMUS+ERASMUS+

Projekt Erasmus+ "Edukacja przyszłosci, przyszłość w edukacji" realizowany był od czerwca 2017 r. do maja 2019 r. przez nauczycieli języka angielskiego oraz niemieckiego. Projekt zakładał:
- rozwój umiejetnosci zawodowych i językowych nauczycieli;
- opracowanie programu nauczania języka angielskiego przez immersję;
- opracowanie programu nauczania przyrody (Science) w języku angielskim z wykorzysatniem podejścia CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe);
- szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania;
- nawiązanie międzynarodowej współpracy i realizację międzynarodowych projektów.
W ramach realizowanego projektu nauczyciele wyjechali na zagraniczne szkolenia metodyczne (na Maltę, do Londynu, Ratyzbony oraz Brighton), zorganizowali dla innych nauczycieli lekcje otwarte, konferencję dla nauczycieli jezyków obcych, a także wydali publikację z najciekawszymi aktywnościami do wykorzystania na lekcjach języków.
Więcej informacji na temat naszych działań projektowych znajduje się tutaj: https://projektedukacjaprzyszlosci.blogspot.com/

Strefa Rodzica

Plan lekcji

Jadłospis

Kalendarz imprez i wydarzeń szkoły Aurus

Dokumenty do pobrania

Dziennik elektroniczny

EDUKACJA POLSKOJĘZYCZNA

Od roku 2016/2017 kadra polskojęzyczna, którą zatrudnia szkoła prywatna podstawowa na Ursynowie, pracuje w oparciu o program "Tropiciele" wydawnictwa WSiP.

Umożliwia on dzieciom stopniowe odkrywanie swoich naturalnych uzdolnień i prawdziwych talentów.
Podczas pracy z dziećmi nasi pracownicy korzystają z pakietów z serii „Tropiciele”. Zawarte w nich treści są doskonale dopasowane do aktualnego poziomu rozwoju dzieci oraz ich możliwości. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażane są już w grupach dzieci 2,5 letnich. 

Edukację matematyczną najmłodszych opieramy na „Dziecięcej matematyce” prof. Edyty Gruszczyk Kulczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Oprócz tego w dużej mierze nasza kadra skupia się na zajęciach sportowych dzieci, organizując codzienną gimnastykę i zajęcia ogólnorozwojowe. Chcemy, by nasi uczniowie mieli okazję dobrze się poznać, dlatego dużą wagę przywiązujemy także do ćwiczeń integracyjnych, umożliwiających nabycie cennych umiejętności społecznych. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest twórczość. Łączymy ją ze standardowymi zajęciami dydaktycznymi, nadając im bardziej kreatywnego wymiaru.

Organizacja

Organizacja dydaktyczna

Organizacja szkoły

AURUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Poleczki 7
02-822 Warszawa