• Nabór 2019/2020

    Nabór 2019/2020

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020
WARSZTATY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ZERÓWKI


 

Warsztaty dla kandydatów do klasy pierwszej i zerówki w roku szkolnym 2019/2020 zakończyły się w dniu 9 marca 2019 r. Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za udział w Warsztatach.
Do 15 marca 2019 roku planujemy zakończyć podpisywanie umów oświatowych dzieci przyjętych do klas pierwszych i zerówki.
W sprawie wolnych miejsc prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel.  22 641 57 22. ("Więcej, etapy rekrutacji...")

 

 

Uczniowie klasy "0" będą realizować sprawdzony już program "zerówki"

 

przedszkolnej uzupełniony o zajęcia z nauczycielami przedmiotowymi pracującymi na terenie naszej szkoły podstawowej: - codzienne lekcje języka angielskiego (General English) - plastyka - muzyka - codzienne wychowanie fizyczne.
Zerówka w Szkole AURUS to wspaniała możliwość łagodnego wprowadzenia dziecka w obowiązki ucznia z zachowaniem równowagi w sferze emocjonalnej i intelektualnej.

 

Szkoła podstawowa dwujęzyczna na ursynowie

Najważniejszym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rozmowa z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają zasady współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 2020

1. W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas 0-8, prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Aurus.
2. Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na  spotkanie z wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły.
3. Uczniowie przed przyjęciem do szkoły zobowiązani są do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej trzydniowego udziału w zajęciach szkolnych danej klasy.
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.
5. Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.
6. Po  pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia.

 

 

 

 

 

  • Opłaty

    Opłaty

    Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aurus

Miesięczne czesne:

1600,00 pln płatne przez 11 miesięcy w roku.

 

Zniżki dla rodzeństw:

100zł zniżki dla drugiego dziecka

150zł zniżki dla trzeciego dziecka

W ramach czesnego oferujemy:

Świetlicę od godziny 7:30 do rozpoczęcia zajęć, oraz po zakończeniu lekcji do 18:00.

udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym

realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej

w klasach 0-8 zwiększoną ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 10 godzin tygodniowo

w klasach 2-8 kółko ortograficzne, matematyczne, w wymiarze 1 godzina tygodniowo

w klasach 2-8 język do wyboru - niemiecki lub hiszpański w wymiarze 3 godziny tygodniowo

 

  • zajęcia sportowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina basenu

przygotowanie do konkursów przedmiotowych

opieka psychologa, pedagoga oraz metodyka językowego.

Dodatkowo płatne:

15,00 pln za drugie śniadanie, dwudaniowy posiłek i podwieczorek podręczniki i przybory szkolne wyjazdy na zieloną szkołę , letnie i zimowe obozy sportowo-językowe bilety na wycieczki do teatru, muzeum. egzaminy YLE egzamin Fit 1 i 2 przeprowadzany jest przez egzaminatorów Goethe-Institut

Szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie

Wpisowe:

płatne jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do szkoły AURUS 1000,00 dla Absolwentów z Przedszkola 'Mali Odkrywcy" 2000,00 dla nowych uczniów.

AURUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Poleczki 7
02-822 Warszawa